Betere wereld

Trees for All zorgt voor méér bomen en bos wereldwijd en investeert daarmee in de toekomst van onze planeet en onze volgende generaties.

Een huis kopen of verkopen gaat gepaard met veel veranderingen binnen het gezin. We streven naar het beste voor onszelf en zeker voor onze kinderen, nu en in de toekomst. Met dit idee voor ogen zijn wij een samenwerking aangegaan met de stichting Trees for All. Deze stichting plant op grote schaal bomen in Nederland en in tropische regenwouden voor het behoud van schone lucht en om de opwarming van de aarde te remmen.

Een schone stabiele leefomgeving is van levensbelang voor de volgende generaties, die wij het beste moeten geven om in op te groeien. Aan de noodzaak van onze inbreng voor hun toekomst mogen wij niet voorbijgaan en moet ons ‘een zorg zijn’. Met deze filosofie zal Jongbloed Makelaars van elke succesvolle transactie 5% van de ontvangen courtage afstaan aan Trees for All.

Onze cliënten ontvangen achteraf een bewijs van ontvangst alsmede een persoonlijke oorkonde van de stichting Trees for All als dank voor de steun en bijdrage.

De missie van Trees for All als omschreven op hun website: “Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Door een relatie te faciliteren tussen de projecten en de deelnemers dragen we bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid, afhankelijkheid én daarmee de invloed van menselijk handelen op het klimaat”.
Voor meer informatie zie de website van Trees for All.

duurzaam bouwen en compenseren